ویکالا در شبکه‌های اجتماعی

برچسب - آموزشی

انواع سبک نقاشی

انواع سبک نقاشی

با گذشت زمان نحوه تصور کردن تصویر و کشیدن آن توسط نقاشان تغییر کرده و به وجود آورنده سبک نقاشی گوناگون شده. دو سبک اصلی موجود در نقاشی هنر غربی و هنر...